Underveis...

Friday, February 25, 2005

Hurra!

Det har blitt lite blogging, fotografering, lesing og annet i det siste. Har vært inne i en periode med fokus på arbeid og trening! Et sterkt behov for bevegelse har resultert i lange turer ute og mange sykkelturer inne.
Årene går, og idag har jeg bursdag - man lærer så lenge man lever, og jeg opplever tida som går positivt! Jeg er glad og takknemlig for opplevelser og møter i hverdagen som gjør livet til en berikende og spennende reise - Sorg og glede avløser hverandre...


"Jag vill tack livet som gett mig så mycket,det gav mig ett hjärta som i grunden darrar när jag ser på frukten av det hjärnan skapar,och det goda så avlägset från det onda när jag ser djupt i dina klara ögon...
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket, det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan så att jag kan urskilja lyckan ifrån sorgen, de två ting som skapar alla mina sånger, och era sånger som är mina sånger, och allas sånger som är mina sånger..."
Fra tekst av Violetta Parra(1917-1966)

Monday, February 07, 2005

Salinas Public Library

Salinas Public Library i California består av tre filialer som er vedtatt nedlagt.
En av filialene er The John Steinbeck Library. Et område med rundt 100 000 innbyggere blir uten et bibliotektilbud. I USA kuttes tilbud til de gruppene som trenger det mest - de fattige , som det blir fler og fler av, og de eldre.
Les mer...

Nei til privatisering av offentlige tjenester

Norsk Statistikk har gjort en undersøkelse for Norge 2005 som viser at 7 av 10 nordmenn mener det er en uheldig utvikling at Norge er mindre preget av fellesskapsløsninger enn for 30 år siden.
Undersøkelsen gir klart flertall for økt satsing på offentlige helse- og omsorgsløsninger, barnehager og utdanning.
Les mer...


Dette er positivt med tanke på valget i år.
Jeg håper inderlig at 7 av 10 nordmenn, ved valget høsten 2005, kommer til å stemme på de partiene som går imot høyresidens privatiseringsmani!


I såfall får vi endelig en utvetydig og klar flertallsregjering som kommer til å jobbe for befolkningens beste!