Underveis...

Wednesday, March 25, 2009

Det nærmer seg...

Det nærmer seg reise og ferie. Bra! Påskeferie hjemme først og så av gårde...

Lurer på om jeg kanskje skal være med å slå ring rundt Nasjonalgalleriet på lørdag? Idéen om å lokalisere flest mulig museer på et lite og begrenset område er ikke ok syns jeg. Og hva med gamle praktbygg med et meningsfylt innhold som er en del av bymiljøet ? Skal de bli boliger, restauranter, Deli di Luca og MacDonalds alle sammen??? Nå har samlokaliseringsidéen gått for langt. La Nasjonalgalleriet få beholde kunsten den har der den nå er. Det gir en bedre opplevelse å besøke en by hvor kulturinstitusjoner med tradisjon og røtter kan oppdages spredt rundt i byen, enn samlet i en ny trendy koloss.