Underveis...

Sunday, January 06, 2008

Eventyrlig dagVakker vinter langs kyststien.

Labels:

Tuesday, January 01, 2008

Back to Basics


Det er ingen konflikt mellom å ha det bra og samtidig ta hensyn til omgivelsene. Levestandard er til syvende og sist noe annet enn nye klær hver uke, ny tv, ny bil, ny sofa - god levestandard er ikke synonymt med høyt forbruk. Tvert i mot.

Blir dette året hvor vi kjøper færre SUV'er, kjøper mindre langreist mat, bytter ut færre ting vi allerede har fra før av, sykler og går mer og bruker trikk og buss framfor bilen, bruker buksa til den er mer slitt, reiser mindre - og kanskje heller lander mykt der vi er og ser oss omkring med nye øyne - kanskje er det like eksotisk på Sollihøgda som i Thailand? Kanskje dette blir året vi lander og klarer å få et litt bedre fotfeste som igjen gjør oss litt bedre i stand til å skille "klinten fra hveten" - skille mellom det ekte og varige og det kunstige og flyktige. Gleden blir større hvis vi klarer det...
Gleden blir stor og meningen klar om vi klarer å skrelle bort all kunstig innpakning og uvesentligheter.

Kanskje dette blir året hvor golfbaner igjen blir dyrket mark, og politikerne begynner å tenke egenprodusert mat og størst mulig grad av selvforsyning? Kanskje noen i den sammenheng kan rope litt høyt om ulempene ved den evige jakten etter rasjonell produksjon og størst mulig profitt?
Foto: Utsikt fra Veritas-stranda for 2 dager siden.

Labels: , , ,