Underveis...

Sunday, December 09, 2012

Trær


Det er mest bjørk i norske skoger. I følge siste telling er det hele 4 mrd bjørk, 3 mrd gran, 1,5 mrd furu, 342 mill gråor, 276 mill rogn, 131 mill osp, 124 mill selje, 87 mill eik, 75 mill hassel og 38 mill hegg. Og skogen dekker 37 prosent av landet. Lite urskog igjen, men den finnes.

Jeg liker trær!

Labels: , , ,