Underveis...

Sunday, February 26, 2006

Våryr!


Nydelig vår!
Sol, blå himmel med noen skyer, vind, frisk luft, snø som smelter, bar asfalt noen steder, fuglesang og GLEDE!
En NYTELSE å være ute i denne herlige følelsen av at livet begynner på nytt!

Labels:

Saturday, February 25, 2006

TidenEt år har gått siden forrige fødselsdag - det synes som i går! Jeg er glad for hver dag...
André Bjerke skrev et fint dikt om
Minuttene :

Vi er minuttene.
Hør som vi går!
Time for time.
År efter år.

Vi går som ebbe
og flo ved din strand,
livsminuttenes
tidevann.

Hva fikk du levd i oss?
Hva fikk du gjort?
Uavbrutt renner vi
bort, bort.

Alltid en bølge som

ruller forbi:
Det som bestandig blir
borte, er vi.

Riker går under,
og sekler tar slutt.
Ett blir tilbake:
et levet minutt.

Det korteste var
hva de færreste rakk.
Tikk! sa ditt pendelur.
Svarte du: takk?

Jeg svarer egentlig et ganske tydelig : TAKK!Friday, February 24, 2006

Fredag

Fredagsunderholdning!

Wednesday, February 22, 2006

Help Norway now!


Apropos mangel på verdiskaping og utvikling av bærekraftige og framtidsrettede virksomheter i vårt knøttlille land - som er så rikt på naturressurser (oljen og gassen) - men gjør den oss litt vel tilbakelente og slappe i forhold til å etablere litt flere bein å stå sånn rimelig støtt på når oljen og gassen en gang er brukt opp??? Kanskje er norsk avhengighet av oljen den største hindringen for innovasjon og entrepenørskap?
Har Nordsjøen blitt en materiell felle? Nordmenn tenker fremdeles som fiskere og bønder. De lever av ressursene naturen gir - og ikke av produktene de selv utvikler.
Dette var en skikkelig fin reklame!


...og Look to Finland!
Tuesday, February 21, 2006

Videre

Randsvangen ble en forsiktig begynnelse på noe som blir en lang prosess...
Jeg har så smått begynt å tenke litt på en master i kunsthistorie. Urealistisk at dette kan la seg gjennomføre med full jobb - men tenke, planlegge og lese litt kan jeg gjøre. Arts and Craft bevegelsen i England, tiden og samfunnet og personene, John Ruskin, William Morris - reaksjonen på industrialisering og masseproduksjon - tanker om god estetikk i hverdagen og verdien av håndverket og nærhet til produksjonen - er spennende. Behovet for opprinnelige former og uttrykk - naturen som utgangspunkt for uttrykket - fint! Kunne se litt på hva denne bevegelsen har hatt å si for utvikling av kunsthåndverk o.a. her? Hvilke samfunnsbetingelser synes å ligge til grunn for ideene og resultatet?
Mye det går an å se nærmere på...
Så forresten også et kurs på Høgskolen i Oslo som inngår i mastergradsstudiet der :
Informasjons- og kulturøkonomi - interessant! Det kunne jeg tenke meg å ta som et deltidsstudium et semester.
Det faglige innholdet i kurset er:
  • Informasjon, kultur og verdiskapning
  • Informasjonssektoren som en del av totaløkonomien
  • Informasjonsøkonomi og globaliseringsprosessen
  • Informasjon og kultur som vare og sluttprodukt
  • Informasjon og kultur som ressurs og innsatsfaktor
  • Private goder og fellesgoder
  • Metodologi for å verdsette kulturgoder
  • Verdsetting av bibliotek- og informasjonstjenester

    Relevante temaer!

Wednesday, February 08, 2006

Balansekunst


Vi skal på seminar til Randsvangen imorgen og fredag. Det nye Hovedstadsmuseets visjon og verdier skal diskuteres av de tre konsoliderte partene.
Jeg tar med meg boka Balansekunst av Rohinton Mistry...

Labels:

Sunday, February 05, 2006

Bananen funnet!
Oj.... på tur med spark i dag - og langt gjennom ødemarken i snøføyka, ut i furuskogen i havgapet fant jeg bananen vår!!! Omplassert fra den siviliserte og lune hovedgården på Frogner til en forblåst utpost hvor de eneste som har glede av den er de som har råd til en kopp kaffe eller annet hos Bølgen og Moi!
Det som kunne blitt ikonet vårt - kanskje den nye logoen vår - hvem blir med en kveld og henter den hjem til oss på Frogner?

VintersolVintersol på Høvik i ca 5 minutter i formiddag. Det har kommet omtrent 5 cm snø det siste døgnet og våren synes laaaangt unna. Verden er hvit, stille og egentlig ganske behagelig...
Ble nesten ferdig med Per Olof Enquists roman "Livlegens besøk" i går - utrolig fascinerende og interessant bok - trist og virkelig.
Boka handler om det danske hoff i overgangen fra 1760 til 1770-årene, i kong Christian VIIs regjeringstid. Christian oppdras til en rolle for å kunne bli et redskap for maktpersoner og hoffet rundt han. Romanen tar for seg de fire årene fra den tyske legen Johann Friedrich Struensee blir ansatt som kongens livlege, og til han blir henrettet fire år senere. Struensee er opplysningstidens mann, og greier på kort tid å innføre ytringsfrihet og trykkefrihet i Danmark, avskaffe tortur og innføre mange andre endringer i opplysningstidens ånd. Struensee blir tilslutt henrettet og alle hans forbedringer raskt avskaffet til alt fungerer som før... Boka handler om mye mer - kjærlighetsforholdet mellom dronningen og Struensee - kampen mellom det "rene" og det korrupte. Har brukt ganske lang tid på boka - og var ikke sikker på om jeg ville lese hele etter å ha kommet gjennom 20-30 sider - men fortsatte og er glad for det.

Wednesday, February 01, 2006

Bibliotek 2.0

Library 2.0=Bibliotek 2.0 - hva er det?
Jeg har ikke funnet noen tydelig definisjon av begrepet. Det synes å ha sin opprinnelse i et ønske om å gjøre bibliotekrommet - det virtuelle og det fysiske - mer interaktivt, samarbeidende og i tråd med lokalsamfunnets behov. Målet er å få folk tilbake til bibliotekene ved å gjøre tilbudet relevant i forhold til behov/ønsker og nytte i folks hverdag. Dette burde egentlig være ganske opplagt og ha resultert i handling for lenge siden! Action, action ! Bibliotekuniverset har et stort potensiale som møteplass og kunnskapsunivers! Målet er å gjøre biblioteket til et bestemmelsessted - ikke bare en ettertanke. Innholdet må gjenspeile brukerne og i tillegg gi en opplevelse av å finne noe nytt som fører dem videre...
Born in the Biblioblogshere av Michael Casey sier litt mer.
E-klumme refererer Sara Houghton .