Underveis...

Friday, December 31, 2004

Årets siste dag


Årets siste dag

Spor i snøen på årets siste dag - ut i det ukjente...

Naturkatastrofen i sørøst Asia er nok en påminnelse om at naturen og jorda vi bor på lever sitt eget liv - i et naturperspektiv er vi små og sårbare. Veien fra liv til død kan være uhyggelig kort.
Håper alle gode krefter i verden vil bidra til å stable de flomrammede områdene på beina igjen - og at alle de som har mistet en eller flere av sine nærmeste får støtte og hjelp til å klare sorgen og traumene.

Ro

Den svåra dagen redan
nu lutar mot sitt fall;
en dunkel sky - där nedan
är himlen klar och kall.

Min själ, var tröst, var stilla,
mitt hjärta, kväv ditt skri!
Hur snart blir allting stilla,
hur snart är allt förbi.

Vilhelm Ekelund (sv., 1880-1949)
Wednesday, December 29, 2004

Soloppgang nær årets slutt


Soloppgang på Høvik 29.desember 2004


Tuesday, December 28, 2004

Tenn et lys


Tenn et lys
Naturkatastrofen i sørøst Asia overskygger alt.

Sunday, December 26, 2004

Jul på Høvik


Jul på Høvik
Nå er det under en uke igjen av 2004 - og jubileumsåret 2005 nærmer seg...
Hadde tenkt å lese :
Vindens skygge av Ruiz Zafón, Carlos , - men har hatt besøk, og vært på besøk og vært på tur og ikke hatt ro eller lyst til å sette meg ned med den. Har funnet fram noen skikkelige jentebøker av Marion Keyes som jeg har mer lyst til å lese! Har plutselig fått alt som er tankevekkende i vrangstrupen! Trenger litt lettvint humor akkurat nå...
Jeg har tatt noen fine bilder i dag - noen himmelbilder og noen bilder fra tur langs stranda mellom Båtstøjordet og Høvikodden. Når jeg finner ut hvordan (hvis det er mulig!) jeg kan legge ut flere bilder i samme Post skal jeg legge dem ut!
Fortsatt god julefri...

Sunday, December 19, 2004

Bærum kommune - til innbyggernes verste?

Bærum kommune – til innbyggernes verste?

Bærum kommunestyre har vedtatt et handlingsprogram 2005-2008, og budsjett for 2005 med store kutt i viktige og nødvendige offentlige tjenester.
Bakgrunnen for kuttene er ifølge kommunen selv, den statlige omfordelingen av skatteinntekter mellom kommunene. Høyre kommunen Bærum er et offer for Høyre regjeringens sulteforing av den kommunale økonomien. Høyre kommunen Bærum er et offer for et overordnet ønske fra regjeringens side, representert ved kommunalminister Erna Solberg, om på denne måten å tvinge kommuner til sammenslåing og privatisering.

En medvirkende årsak til Bærums dårlige økonomi er også at kommunen for få år siden tapte et beløp i 100 millioners klassen etter å ha investert en uanstendig sum av innbyggernes penger i aksjer. Bærum kommune som aksjespekulant har påført innbyggerne store tap. Det er bl.a. for å kompensere for Bærum kommunes politikeres dårlige gangsyn og forvaltning av offentlige midler, og Høyre regjeringens sulteforing av kommunene, at innbyggerne nå får svi.
I alle tjenester fra omsorg for eldre, skoler, barnehagetilbud, og til bibliotekene, er det vedtatt kutt og skrivebordsbaserte omorganiseringer.

Hvem er Bærum kommunestyre til for? Hvilke grupper er det Bærum kommunestyre i anstendighetens navn er til nytte og gavn for?

Bærum kommune, som pr.1/1-2004 har en folkemengde på 103 313 innbyggere, har for eksempel vedtatt å legge ned 3 bibliotekfilialer - Rykkin, Eiksmarka og Høvik bibliotek. Etter vedtaket på kommunestyremøtet den 8.desember er riktignok Frp og Høyre uenige om de egentlig har vedtatt nedlegging eller utredning. Spørsmålet er om de overhodet er klar over hva det de vedtar har å si for kommunens innbyggere? Denne folkerike kommunen vil ha en bibliotektjeneste som består av et hovedbibliotek på Bekkestua og en filial i Sandvika fra 2005. Bærum er en utstrakt kommune i areal – dette vil ganske enkelt bety at verken, barn, ungdom, eldre, hjemmeværende eller utearbeidende vil ha et bibliotektilbud i sitt nærområde. Hvor er visjonene om et kunnskapssamfunn? Det er ikke nok å argumentere med at folk kjøper bøker selv, de leser mindre (det gjør de forresten IKKE!) og at bruk av nettbaserte informasjonstjenester fortrenger bibliotek som et sted å hente informasjon.

Bibliotek som en offentlig og sosial møteplass, som formidler av kultur, som arena for læring og opplevelse er anerkjent og tas på alvor alle andre steder i verden, den fattige og den rike – i våre naboland Sverige, Danmark og Finland. Blant bibliotekansatte er det både vilje, interesse, faglig kompetanse og sterke krefter i gang for å videreutvikle og endre bibliotekenes tilbud og innhold for bedre å kunne møte dagens og framtidas behov for kunnskap og læring.

Nå blir det ”utredning”, som skal være avsluttet innen utgangen av januar 2005, om de tre filialenes skjebne. Det som skal utredes er et sambruk/samlokalisering av skolebibliotek og folkebibliotek på skoler. På Høvik for eksempel, er det tenkt en samlokalisering på Ramstad skole. En slik samlokalisering betyr omtrent det samme som det ville bety å samlokalisere eldresentre og ungdomsklubber. Dette utgangspunktet for en ”utredning” må være etablert av politikere som ikke lever i virkelighetens verden. Dessverre.

Det er stor skam at Bærum kommune fører en politikk som signaliserer og bekrefter kunnskapsløse, tankeløse og usolidariske holdninger overfor kommunens innbyggere. Et nytt kulturhus med kommersiell kultur er ikke alibi godt nok for å påberope seg å ha en kulturpolitikk til innbyggernes beste. At kommunen i tillegg heller ikke makter å ta seg av sine eldre innbyggere på en god måte, er ganske enkelt skremmende og nesten ikke til å tro. I Høyre/Frp styrte Bærum er man langt fra å ha brukerne i fokus.

Bærum kommune vil ikke være en god kommune å bo i framover, og innbyggerne har all grunn til å føle seg alvorlig bekymret for konsekvensene av kommunestyrets vedtak 8.desember 2004.Wednesday, December 15, 2004

Desemberhimmel


Desemberhimmel
En fridag hjemme for å pakke julepresanger og gjøre annet jeg ikke rekker ellers. Etter å ha regnet i hele formiddag - klarner det nå opp og fra hagen ser himmelen slik ut.

Desemberhimmel på Høvik


Desemberhimmel på Høvik
Himmel og skyer er vakkert. Fra hagen ser himmelen slik ut ca.kl.14.30.
Per áspera ad astra - gjennom motgang til stjernene.

Så denne artikkelen i Aftenposten igår om at Google nå skal scanne bibliotekbøker. Google har inngått en ambisiøs avtale med det offentlige biblioteket i New York og bibliotekene ved universitetene i Harvard, Stanford, Michigan og britiske Oxford om å scanne bøkene i disse bibliotekene.
"Dette er en viktig mulighet til å bringe bøkene våre ut til resten av verden", sier Paul LeClerc, president ved biblioteket i New York.
- "Det kan hjelpe oss til å løse et gammelt problem: Hvis folk ikke kan komme til oss, hvordan skal vi komme til dem?"


I artikkelen Bibliotek på internett refereres hovedbibliotekar ved Stanford University, Michael A. Keller, som sier i et intervju med New York Times at innen 20 år vil det meste av verdens kunnskap være digitalisert og forhåpentligvis kunne leses gratis på Internett. Akkurat slik man kan lese en bok gratis på biblioteket i dag.

  • Vi må være raske til å utvikle et nytt bibliotekkonsept med et annet innhold og andre tjenester enn biblioteket har idag!

Saturday, December 04, 2004


Stjernehop

Thursday, December 02, 2004

Biblioteksvar.no

I går lanserte bibliotekene en ny digital svartjeneste med chat, SMS og e-post : På denne måten får brukerne enda bedre tilgang til biblioteknettverkets millioner av bøker, oppslagsverk og abonnementsbaser. Lanseringen ble holdt kl. 13.00 i Borggården i Oslo rådhus.
Se nærmere omtale:
http://www.oslo.kommune.no/Default.asp?page=&Id=97516


Test
Biblioteksvar.no !


Wednesday, December 01, 2004

Bibliotektjenesten i Bærum

Kommunestyret i Bærum skal onsdag 8.desember ta stilling til forslag om nedskjæringer i budsjett og virksomhet for neste år. Folkebiblioteket i Bærum foreslås redusert med 3 filialer : Høvik, Rykkin og Eiksmarka. I forslaget ligger det også en samordning folke- og skolebibliotek - et forslag som er like lite gjennomtenkt som å foreslå en samordning av eldresenter og ungdomsklubber!
Lokale redningsaksjoner er satt igang. En underskriftskampanje for å opprettholde driften på Høvik bibliotek er fullført og underskriftene på vei til kommunestyret. I postkassa i dag morges lå det et skriv fra redningsaksjonen med overskriften : " Innsamling til Høvik bibliotek! " Kort oppsummert er skrivet en oppfordring til å bidra med en vennegave i form av et beløp, kr. 1000 f.eks., for å møte kommunen økonomisk på veien for å opprettholde driften. Skrivet er formulert som en "utstrakt hånd" og vilje til å være med på "et nyskapende og konstruktivt spleiselag". Etter min mening er det ganske enkelt uhørt drifting av bibliotek skal være et spleiselag!!

  • Bibliotek og skole - virksomheter som er grunnlaget for å gjøre Norge til en kunnskapsnasjon - må være et offentlig ansvar og ikke et privat prosjekt!!!

Bærum er et godt eksempel på en utrygg høyrekommune hvor fellesskapets ve og vel enten blir satt ut på anbud, eller ganske enkelt nedlagt. Ordtaket "Enhver må være sin egen lykkes smed" virker som det i Bærum blir satt i system.