Underveis...

Sunday, March 26, 2006

Teambygging

Interessant artikkel i Aftenposten i dag: "På villspor i jakten på superteam" .
Endre Sjøvold har forsket på hvordan ulike grupper fra ulike kulturer fungerer. Han går teambuildingindustrien etter sømmene og konkluderer med at det ikke finnes faglig grunnlag for å hevde at de mest brukte nordamerikanske teknikkene for teambygging virker i vår norske kultur. De nordamerikanske teknikkene er enkle å forholde seg til, er lette å selge og brukes ofte ukritisk. Sjøvold har funnet at nordmenn og asiater (koreanere og japanere) har mer til felles i måten å opptre i grupper på, enn nordmenn og nordamerikanere. F.eks. så har amerikanere betydelig lavere aksept for uenighet enn nordmenn og koreanere. Koreanere og nordmenn er mer følsomme for sosial ulikhet og legger vekt på mellommenneskelige relasjoner. Nordamerikanerne er mer opptatt av konformitet og det å få oppgavene mest mulig effektivt unna. Action, action - kan vel sies å være mer typisk for amerikanere enn for oss. Veien fra tanke og diskusjoner til handling er kortere i amerikansk kultur enn i vår. Sjøvold sier videre at amerikanere bekymrer seg lite om likeverd og sosialt fellesskap, og inntar lett holdningen "enten er du med oss eller så er du mot oss". De legger mer vekt på kontrolladferd enn både nordmenn, koreanere og japanere. Men amerikanerne er uslåelige i å gjennomføre oppgaver effektivt.
4 viktige momenter om teamutvikling er sakset fra boka "Teamet : utvikling, effektivitet og endring i grupper" :

1. Avklar forventninger
Sprikende forventninger om hva prosessen skal omfatte og hva den krever, er de vanligste årsakene til at teambygging mislykkes. Hovedpoenget er at gruppens medlemmer trener på å være nært tilstede i samspillet, samtidig som de makter å ha distanse og se sitt eget samspill utenfra.
(Apropos konsolideringsprosessen - dette momentet forklarer noe av frustrasjonen!)

2. Gi direkte tilbakemeldinger
Gjør direkte og utilslørte tilbakemeldinger til en vane så tidlig som mulig i prosessen. Forsiktig, snill og tilslørt tilbakemelding gir bare misforståelser og usikkerhet.
(Kan det ha sviktet litt her også??)

3. Vær konkret og nær i tid.
Et godt prinsipp for å gi tilbakemelding er å ta utgangspunkt i det som er bra og som det bør gjøres mer av.

4. Vær åpen
Se etter og anerkjenn det som virker fremmed. Det er kun gjennom å utforske det som virker fremmed at gruppen kan nå fram til ny erkjennelse.

Endre Sjøvold er skeptisk til nytteverdien av å dra på klatretur med gode kollegaer - det kan være hyggelig men lærer deg ikke å jobbe bedre sammen med andre. Dette tror jeg han har rett i. Hvis det blir flere seminar for "oss konsoliderte" syns jeg vi skal samles rundt Sjøvolds 4 momenter først.

Thursday, March 23, 2006

Bang!


Knut Jørgen Røed Ødegaard kommer i disse dager med ny bok om kollisjoner i verdensrommet. Den blir det spennende å lese.

Tuesday, March 21, 2006

The Cloud

The Cloud - Europas største operatør av offentlige surfesoner, skal utstyre 3 jernbanestasjoner her i Norge med trådløst internett.
Nationaltheatret, Oslo S og Lillestrøm er de tre heldige første. Deretter er målet at 400 jernbanestasjoner i Norge skal ha trådløst internett i løpet av 2006.
The Cloud leverte Wi-Fi til British Library i januar 2005. Når kommer Wi-Fi til våre bibliotek?

The Cloud skal også levere et av Europas største trådløse nettverk til London, som skal gi 350 000 av områdets (The Square Mile) ansatte, beboere og turister trådløs bredbåndsforbindelse - seinere med mulighet for å bruke nettverket til IP-telefoni. Flott!

Labels:

Monday, March 20, 2006

LibraryThing

Oj...! - har akkurat oppdaget nettbiblioteket The LibraryThing - et univers av bøker lenket sammen av emner og tagger. Spennende! Dette er et bibliotek du og jeg driver sammen! The LibraryThing publiserer også en blogg hvor nye endringer, oppdateringer o.l. blir lagt ut slik at brukerne kan komme med kommentarer, forslag o.l. Kjempefint! Du kan legge inn 200 bøker gratis, så mange bøker du vil for 10$ , ca Nkr 65, eller betale 25$, ca Nkr 165 for livsvarig(!!) bruk av tjenesten. Gjorde en liten rask test på en boktittel og noen tagger - dette var en ok måte å finne mye stoff om et emne på. Dette må jeg teste litt nærmere...

Labels:

Sunday, March 19, 2006

M31


Andromedagalaksen - nr. 31 på Messiers liste, laget av den franske astronomen Charles Messier (1730-1817), derfor M31 - er en av våre nærmeste naboer. Sammen med vår Melkevei og noen mindre galakser tilhører den vår galaksehop. Andromedagalaksen kan sees uten kikkert og lyset vi ser fra denne kommer fra minst 400 milliarder stjerner som ligger mer enn 2 millioner lysår borte! Den ble kalt "den lille sky" av den persiske astronomen Al-Sufi, som beskrev den allerede i år 964 e.kr. Astronomen Simon Marius gav den første beskrivelsen av hvordan den ser ut i en kikkert i året 1612.
Melkeveien og Andromeda er på kollisjonskurs - om 5 milliarder år begynner kjempekollisjonen!
Spennende...alt er i evig forandring og vi fødes, lever og dør - mennesker, dyr, planter, stjerner, galakser og...
Kjennes som et trygt og meningsfylt privilegium å være en del av dette - den korte tiden jeg er så heldig å få være her...
Var en tur på isen idag - mye sol og himmel!

Labels: ,

Saturday, March 18, 2006

Bibliotekets framtid

Tord Høivik og Eirik Newth var invitert av Bærum biblioteks venner for å snakke om folkebibliotekets framtid i vår digitaliserte verden onsdag 15.mars. Møtet ble holdt på Bekkestua bibliotek - utrolig ergerlig at jeg klarte å gå glipp av dette!!!
Tord Høivik og Eirik Newth er to personer hvis blogger med meninger og synspunkter og spennende stoff jeg setter STOR pris på.
Foredraget til Tord hadde overskriften Folkebiblioteket i kunnskapssamfunnet.
Mot slutten av foredraget peker han på at brukerne i framtidas bibliotek vil spille en mer aktiv rolle i forhold til bibliotekets ressurser.
Tord skriver: " I stedet for å låne, lese og levere tilbake - i uendret stand, vil framtidas brukere også kopiere, kombinere, redigere - og tilføye sine egne kreative bidrag.
...Digitale dokumenter inviterer til gjenbruk og videreforedling. Folkebibliotekene er den institusjonen i lokalsamfunnet som har størst mulighet til å utvikle en levende lokal kultur rundt digitale medier og digital produksjon. Dette betyr at bibliotekets rolle som demokratisk institusjon blir styrket. "

Videre...
"Den vesentlige politiske ulikheten i dagens Norge ligger i den ulike adgang til beslutningsprosessene. Borgerne må settes i stand til å "delta aktivt i og påverka samfunnet" under dagens forhold. Innholdskunnskap er ikke tilstrekkelig. Bibliotekene kan og bør formidle handlingskunnskap.
Hvis bibliotekene er viktige for demokratiet, må det bety lesning fører til handling. Folkebibliotekene er usedvanlig godt plassert i samfunnet for å fremme nettet som et medium for informasjon, kommunikasjon, debatt og politisk innflytelse".

Det å styrke biblioteket som et demokratisk verktøy for å gi oss alle lik mulighet til å bli i stand til å delta aktivt i samfunnsdebatt og dermed være med på å påvirke samfunnsutviklingen - må være et viktig mål for bibliotekvirksomhet! Bibliotek må våge å ta skrittet fra å være formidler av innholdskunnskap til å være formidler også av handlingskunnskap. Handlingskunnskap er nødvendig for å oppnå reell medbestemmelse i samfunnet vi lever i.
Det er nødvendig og viktig å styrke brukernes evne og selvtillit mht å "omsette" kunnskap/opplysning til egne synlige handlinger/meninger!
Media - Tv og aviser - fungerer mer og mer som et passiviserende underholdningskonsumkonsept - lite vi får her er egnet som opplysende bakgrunnsstoff.
Nisjen "informasjon/kunnskap for å danne seg en mening om noe/forstå sammenhenger som inspirerer til deltagelse" bør være bibliotekets!
Biblioteket er, og skal videreforedle sin funksjon som kunnskapsunivers - hvor brukernes rolle som samfunnsborgere og medmennesker tas på alvor!

Labels:

Tuesday, March 14, 2006

Death of a train


Rett fra Rådhuset med markering av etableringen av landets nye Hovedstadsmuseum = Oslo Bymuseum, IKM og Teatermuseet med tale av ordføreren og tidligere direktører, champagne (Mozell til meg!)...
og hjem til musikk med Daniel Lanois - deilig å fly til himmels med vakker musikk - har oppdaget Arcadie og The beauty of Wynona på nytt! Death of a train på sistnevnte - ubeskrivelig vakker - mørk blå himmel og klare, blinkende stjerner..............................
Jeg trenger musikk.

Labels:

Sunday, March 12, 2006

Stjerneløse netter...


Daniel Lanois og Acadie - nydelig musikk - Still Water...Where the hawkwind kills...
Wrecking Ball med Emmylou Harris er en av mine favoritter -var ikke klar over at Daniel Lanois laget denne CD'en med henne - det vakre lydbildet på denne er nok mye hans ansvar...

Her er vi nedfrosset brrrrrrr........ Begynner å savne noe mildere luft - men dagene er lysere og lenger -

Labels:

Saturday, March 04, 2006

Snø


Så mye snø har jeg aldri sett i hagen!

Friday, March 03, 2006

eNorge 2009

På sidene til Fornyings- og administrasjonsdepartementet fant jeg en interessant lenke til eNorge 2009 - her er det mye konstruktivt og oppmuntrende å hente for oss i kunnskapsbaserte kulturvirksomheter:
"For å opprettholde konkurranseevnen og trygge velferdssamfunnet må Norge i større grad utvikle og skape verdier fra kunnskapsbaserte virksomheter. Det offentlige og store og små bedrifter må bedre utnytte mulighetene som informasjons-teknologien skaper"

"Innenfor kultursektoren finnes det et rikt tilfang av kulturprodukter i form av film, museumsamlinger, arkiver, radio, musikk og bøker. Selv om mye av dette allerede er digitalisert og lagt ut på Internett de siste ti årene, er det fortsatt mye som skal gjøres lettere tilgjengelig. Regjeringen har som utgangspunkt at det som er offentlig finansiert, skal være offentlig tilgjengelig. Det skal lages en plan med oversikt over hva som er gjort til nå, samt en strategi for ytterligere digital tilgjengeliggjøring av kulturarven, blant annet av film, litteratur, museums- og arkivsamlinger, faglitterære kunnskapskilder og nasjonale arkiver for lyd og bilde. På grunnlag av opphavsrettslige avtaler og personvernregler skal det legges til rette for ordninger som forenkler tilgangen og øker tilbudet for publikum."

Publikum i fokus og økt tilgjengelighet styrker demokratiet!

Ellers så synes eNorge 2009 å være et skritt på veien mot den finske modellen. Finland har i løpet av de siste 10 årene utviklet seg fra å være et typisk skog- og jordbruksland til å bli et førende teknologiland. De har ikke bare skapt Nokia og Linux, men 3000 teknologibedrifter i kjølvannet av mobilteknologien. Hva er "den finske modellen"? Den representerer et motstykke til "Silicon Valley-modellen" som særpreges av markedsliberalisme, entreprenørskap og risiko-orientering, - uten statlig medvirkning og med konsekvenser i form av sosial utrygghet, store sosiale skiller, og et stadig større press på lokal kunnskap og kapital.

Hva kjennetegner så "den finske modellen" ? :

For det første preges den av at staten spiller en aktiv rolle både som utvikler og tilrettelegger av teknologisk innovasjon gjennom utdannelsesystemet, som produsent av kunnskapskapital, og som finansiell aktør for venture-kapital. Men staten har ikke direkte gått inn ved å styre utviklingen som man gjør i Singapore og Malaysia ("Asia-modellen"); de har søkt å komplettere markedsmekanismene, ikke erstatte dem.

For det andre har de oppmuntret til etablering av lokale teknologiske næringsklynger - i et tett samspill mellom utdanningsinstitusjoner, privat næringsliv, kommunal virksomhet og enterpenørvirksomhet. Dette er i og for seg det samme som i Silicon Valley bortsett fra at det i Finland er styrt av politiske initiativ for å spore tiltakene og kompetansen.

For det tredje har Finland oppmuntret til teknologisk innovasjon basert på egen kompetanse og identitet. Overført til oss betyr det fokusering på teknologiutviklingen innenfor utvalgte næringsområder hvor vi i utgangspunktet har en konkurransemessig fordel (maritim virksomhet, olje og fisk f.eks).

For det fjerde - og dette er interessant - har de oppmuntret til hacker-virksomhet i universitetsmiljøer. Denne type virksomhet har drevet frem teknologiske innovasjoner særlig innenfor programvareutvikling. Det er ikke for ingenting at Linux ble skapt i Finland. Finnene mener at det å undertrykke "hackingen", er å gi slipp på en viktig intellektuell kapital.

Les mer i boka : The information society and the welfare state : The Finnish Model av Castells and Himanen .

The Cure


I don’t care if Monday’s blue
Tuesday’s grey and Wednesday too
Thursday I don’t care about you
It’s Friday - I’m in love...!!!!!
The Cure!!!! Har alltid vært KJEMPEBEGEISTRET for den sangen! - Friday - I'm in love.
Den er LYKKERUS! Av en eller annen grunn...

Labels:

Thursday, March 02, 2006

M101

Websidene til forskning.no er knyttet sammen etter emnekart/Topic maps prinsippet. I motsetning til sider som er bygget opp hierarkisk er emnekartsidene et univers av informasjon flettet sammen av lenker på kryss og tvers i universet. Steve Pepper i norske Ontopia beskriver emnekart som et uhyre raffinert og svært kraftig stikkordregister, som gjør det meget enkelt å navigere og finne frem i store informasjonsmengder. Emnekart skal erstatte de gammeldags hierarkiske kategoriene med assosiative sammenhenger. Nok om det...
På forkning.no fant jeg en artikkel om Hubble som har tatt et kjempefotografi av galaksen M101 (Messier 101 oppkalt etter franskmannen Charles Messier som i 1774 utga en katalog over stjernetåker!).
M101 kan man nå se i stjernebildet Store Bjørn eller Karlsvogna som en svak lysflekk i en liten prismekikkert eller stjernekikkert. Den skal jeg se etter!Labels: , ,