Underveis...

Monday, April 19, 2010

Web 3.0 og neste generasjon bibliotek

Saturday, April 17, 2010

Ta toget, ta toget....

Ta toget, ta toget....
Hurra for NSB og toget:)! Jernbanenettet i Norge bør bygges ut og utbedres. Vi burde ha muligheten til å reise i dette landet på kryss og tvers og så langt nord man kommer med NSB!