Underveis...

Thursday, March 15, 2007

Kjøttmeis


Kjøttmeis i Hurdalsrosebusken i fjor.

Labels: , ,

Fuglesang

I dag sto sola opp kl. 06.32 og fuglene kvitrer fra tidlig om morgenen til solnedgang. Da jeg kom hjem fra jobb i går satt det en svarttrost i et tre i hagen og sang så utrolig fint!

I Aftenposten har det endelig stått en artikkel om forskjellen på konflikter og mobbing - artikkelen er balanserende i forhold til det ensidige bildet vi har fått presentert i Valla/Yssen-saken. Som artikkelforfatterne (to psykologer) sier, skal mobbing stoppes og avsløres, men konflikter, derimot, er uungåelig i arbeidslivet. OG det er viktig å forhindre at falske anklager om mobbing blir en ny form for hersketeknikk i konflikter.

Labels: , ,

Tuesday, March 13, 2007

Dygdsetikk

Vi har hatt noen dager med sokratiske dialoger igjen på jobben. Fine dager. I min gruppe snakket vi om ordet kompetanse utfra en av deltagernes hverdagshistorie. Det meste av det vi snakket om handlet om sosial kompetanse. Samarbeid/samhandling - interessant å erfare hvor mye ulikt vi kan legge i et ord, eller et begrep - og fint og erfare at det virkelig går an å forstå andres forståelse! Tid og rom gir anledning til å ta fram og snakke om viktige sider av livet og tilværelsen som de fleste viser seg å være opptatt av. Befriende å være i et "rom" hvor vi ikke skal prestere noe, men bare være oss selv.
Dygd handler om å bli god. Dygd er viten og innsikt. Dygdene er noe vi oppdras til i et sosialt fellesskap (Aristoteles). Og vi trenger forbilder - dygd smitter! Ekte moral kommer innenfra og menneske er noe man dannes til gjennom oppdragelse. Dannelse er en form for menneskeliggjøring og innebærer en anstrengelse som må vedlikeholdes!
Jeg strekker meg så gjerne mot de fire kardinaldygdene: Mot, måtehold, visdom og rettferdighet.
Og setter stor pris på denne dygdskatalogen:

Høflighet - Trofasthet - Forsiktighet (betingelsen for dygd!) - Måtehold - Mot - Rettferdighet - Storsinnethet - Medlidenhet - Barmhjertighet - Takknemlighet - Ydmykhet - Enkelthet - Toleranse - Renhet - Mildhet - God tro - Humor - Kjærlighet

Hele livet er en læring - og så lenge vi lever kan vi foredle måten vi lever livene våre på - måten vi behandler og forholder oss til både medmennesker og oss selv på! Og det er godt å erfare...

Labels: ,

Saturday, March 03, 2007

Måneformørkelse


Tviler på at det blir måneformørkelse å se i natt. Dessverre ikke klarvær og ikke så mye som et lite glimt av himmel.
Ser på bilder fra forrige Romatur - skulle gjerne reist dit imorgen...
Fotografiet til høyre er tatt i Pantheon.

Labels: , ,

Thursday, March 01, 2007

Glambibliotekaren


Jeg har oppdaget en ny blogg - Glambibliotekaren.
Glam og humor - fin kombinasjon.

Til høyre - et eksempel på et ledd i glamprossessen...

Labels: