Underveis...

Wednesday, October 29, 2008

Google boksøk

Ny avtale med bokbransjen i USA gjør flere bøker tilgjengelig på nett.
http://www.google.no/googlebooks/about.html

Tuesday, October 21, 2008

Nasjonalmuseet

Kom til å tenke på forrige gang jeg gikk forbi Nasjonalmuseet, avdeling Nasjonalgalleriet - det var en fin morgen, men synet av den grønne "frosken" og det dystre galleriet var trist. Eneste assosiasjon jeg fikk var totalt nederlag, kaos og en kjempedårlig merkevare jeg ikke har den aller minste lyst til å bli bedre kjent med.

Det meste av det som har foregått på museet, og omtrent absolutt all omtale i flere år etter konsolideringen, har utelukkende vært negativt og det gjør definitivt noe med publikums forhold til institusjonen.


Når en bedrift til de grader er spist opp innenfra av konflikter, misnøye og jeg vet ikke hva skal det mye til for å skape tillit og positiv interesse igjen fra publikum. Og ikke noe skjer...

Labels:

Flott stillingsannonse!
"Kunstig stillingsannonse" i Petters blogg har vært morgenens latterbombe på jobben!

Labels: ,

Wednesday, October 15, 2008

Råkapitalismens fall

Råkapitalismen og markedsliberalismen har nok en gang vist seg å funke dårlig med tanke på almenhetens og de FLESTES beste. Uregulerte markeder og hemningsløse spekulasjoner i oppblåste verdier vil på et eller annet tidspunkt medføre krakk og krise!
Når selv USA kjøper aksjer i banker for å redde dem (og kundene) fra totalkollaps viser det at råkapitalismen ikke bare vakler på kanten av stupet, men har falt.

Spekulasjoner og grådighet i boligmarkedet på utbygger og meglersiden har satt utrolig mange mennesker i Vesten i en håpløs økonomisk situasjon. Etter min mening er det på høy tid med et regulert boligmarked og f.eks. her i landet tilbake til sosial, virkelig sosial boligbygging slik at det er mulig for alle å skaffe seg et rimelig og godt sted å bo uten å måtte ta opp enorme lån (på et produkt som når bobla sprekker ikke har tilnærmelsesvis den verdien det ble priset til!!).

Den økonomiske situasjonen verden er i nå bør være en gavepakke til det opprinnelige sosialdemokratiet - det vil vise seg ved neste valg her i landet hvilken økonomisk politikk vi har størst tillit til.