Underveis...

Monday, January 17, 2005

FOKUS 2005

Folkebiblioteket i kunnskapssamfunnet

Hovedideer:

  1. Norge er på vei fra et velferdssamfunn til et kunnskapssamfunn.
  2. Bred adgang til utdanning er en forutsetning for en kunnskapsbasert økonomi.
  3. Kompetente, kunnskapsrike og kulturbevisste mennesker skaper verdier.
  4. Kunnskapssamfunnet må realiseres lokalt.
  5. Folkebiblioteket trenger nye ider og nye oppgaver.
  6. Lokalsamfunnet trenger et sted som kan formidle læring, kunnskap og kultur i frie og åpne former.
  7. Biblioteket opprettholder båndene mellom mennesker og steder.
  8. Kultur gir velstanden mening.
  9. En satsing på folkebiblioteket er en investering i framtidig inntekt og produktivitet.
  10. Bibliotekutvikling er kunnskapspolitikk for lokalsamfunnet.

Sjekk mer info på hjemmesiden til Tord PS.

Onsdag 19. januar arrangerer NBF og Spesialgruppen for folkebibliotekpolitikk et seminar om Kunnskapspolitikk og bibliotekstrategi.


Friday, January 14, 2005

Landing på Titan


Landing på Titan
I dag lander Cassini/Huygens på Saturns måne Titan.
Kjempespennende! Det blir direktesending fra landingen på NRK2 i kveld kl. 20.45. Det blir interessant å kanskje få se bilder derfra, og kanskje får vi vite ting som kan være med på å belyse jordas og livets opprinnelse. Vi mennesker er en del av universet - oppstått som et produkt av kjemiske prossesser i verdensrommet. Rart å tenke på...Kanskje derfor himmelen virker så kjent og trygg?
Se sidene til NASA for mer informasjon.

Sunday, January 09, 2005

Tankevekker

Dagsavisen har en artikkel i Grenseløs søndag av journalist Thomas Qvortrup i Berlingske Tidende.
Livet går videre beskriver inntrykk fra tida rett etter flomkatastrofen, sett fra Thailand. Qvortrup beskriver et turistparadis forvandlet til et katastrofeområde. Kontrasten mellom død og ødeleggelse, og vestlige turister med ølmager og tatoveringer som to dager etter katastrofen benker seg på de barene som ikke er ødelagt og tilsynelatende ikke lar en katastrofe av noe omfang ødelegge ferien, er ubeskrivelig stor.

To ting slår meg som usmakelig i kjølvannet av katastrofen - for det første er det tvilsomt om engasjementet i vesten og Norden hadde vært like stort i forhold til katastrofen om ikke det var kjente ferieparadis med våre landsmenn på besøk som ble rammet. De fleste av oss er seg selv nærmest. Og noen av oss har noen, eller kjenner noen katastrofen har berørt direkte. For det andre at masseturismen korrumperer oppmerksomheten rundt alle de over 150 000 menneskelivene som har gått tapt, og alle millionene som har mistet alt de eier og har.
Når det gjelder Thailand er allerede massemedias fokus på at turistene ikke må svikte Thailand - det er turisme Thailand lever av. Tragisk... Hvordan kan Star Tour og andre turoperatører snart begynne å frakte turister herfra til likhuset Phuket, Khao Lak osv.? Før alle døde er funnet, noen forhåpentligvis kanskje identifisert og respektfullt begravet? Hvis Star Tour og andre skal begynne å frakte folk dit burde de kanskje heller innføre "nødhjelpsturisme"? Frakte turister som kan delta i oppbygging av ødelagte hjem, virksomheter og infrastruktur. Hvem har gjort Thailand til et land med lokalsamfunn som utelukkende er avhengig av vestlige turister med mer eller mindre gode hensikter?Og som til syvende og sist kanskje ikke er særlig positive for videre utvikling av disse lokalsamfunnene?
Livet må gå videre, men på hvilke premisser?

I Berlingske Tidende kan man idag lese om fenomenet likturister - turister som har kommet til Thailand og går rundt og fotograferer døde mennesker og annen elendighet, av ren kynisk nysgjerrighet!

Vår i januar


Tur en vårlig januarsøndag
Utrolig flott søndag! Flere varmegrader, sol og vår i lufta!

Saturday, January 08, 2005

Januarhimmel


Januarhimmel

7 varmegrader, striregn, vind og spennende himmel. Himmelen forandrer seg fra sekund til sekund. Jeg har tatt en sekvens med 20 himmelbilder i løpet av et minutt og de er litt forskjellig alle sammen.

Thursday, January 06, 2005

Blogger og copyright

Randi Meyer, som tok kursene Vevpublisering og Referanseutvikling på HiO samtidig med meg, har spurt juridisk konsulent ved Nasjonalbiblioteket om blogger og copyright - etter å ha lest gjengivelse av flere dikt i min blogg. Konsulenten svarer at all publisering regnes som offentliggjøring og at opphavsmann/kvinne må gi sitt samtykke til dette. Jeg har nå fjernet gjengitte dikt av Stein Mehren og Kolbein Falkeid ("En grenseløs fortolker av livet").
Det er litt trist at man ikke kan referere dikt i en privat blogg - det hadde vært en fin mulighet til å dele opplevelse med andre og kanskje inspirere andre til å lese gjengitte forfattere.

Tuesday, January 04, 2005

Born to run


Born to run...

Var innom PS idag og fant en lenke til photoblogs.com. Kanskje en idé å lage en fotoblog også? Jeg liker bilder/foto - morsomt å fotografere og bilder kommuniserer ofte vel så godt, om ikke bedre enn ord enkelte ganger.

Sunday, January 02, 2005


Godt nytt år?