Underveis...

Saturday, November 10, 2007

Orkideer

Orkideene blomstrer og liker seg på vaskerommet!

Labels:

Thursday, November 08, 2007

Trær

For noen dager siden var det en artikkel i Budstikka om trær. Artikkelforfatteren (har kastet avisen, finner ikke navnet på vedkommende eller artikkelen på budstikka.no) ramser opp positive sider ved å ha trær i nærmiljøet:

Trærne demper trafikkstøy i nærmiljøet og fra motorveier.
Trærne blir eldre enn oss, de er en del av vår historie og identitet.
Trærne utgjør en viktig del av stedskarakteren. Områder endres sterkt når trær fjernes.
Trærne er viktig for det biologiske mangfoldet. Krattskog er like viktig i denne sammenhengen.
Lufta reses av trærne.
Trær er en viktig del av opplevelsen. For mange eldre og funksjonshemmede er trær i nærområdet den eneste mulighet for å oppleve friluftsliv i hverdagen.
Opplevelsen av trær gir bedre helse.

Og det er fugleliv i trærne...
Trærne er en viktig miljøfaktor. I et bomiljø vitner trær på en måte om levd liv, syns jeg - når de får stå til de blir store og gamle. Mange ser på trær som unødig skygge og hinder for utsikt. Jeg har mer sans for å oppleve trær og ønsker å se flest mulig rundt omkring! Trær er vakre sommer, høst, vinter og vår!

Labels: