Underveis...

Monday, October 25, 2010

Bevar Ekebergskogen!

Fint at det nå er en aksjon for å stanse skulpturparken på Ekeberg.
La folk på Ekeberg få ha naturen der som den er uten at den blir omgjort til en privat skulpturpark!

Det er ganske utrolig at en privat samlers smak og behag uten videre får eksponeres i et offentlig naturområde som brukes til rekreasjon.


Det er ikke bra!

Underskriftskampanje for bevaring av Ekebergskogen

Saturday, October 09, 2010

Nye briller


Nye briller på hjemlån i dag. Vanskelig å velge briller!

Thursday, October 07, 2010

Rød skogfrue


Rød skogfrue er en vakker orkidé som ble fredet i 1989. Den er rødlistet, og har også fått sin handlingsplan for bevaring.

Labels: , ,

Wednesday, October 06, 2010

Sommerfugler

Sommerfugler i oktober?
Nei - ikke i naturen, men bladde i en avis i dag og fant en dobbeltside med utrolig mange fine sommerfugler folk hadde tegnet/malt/laget til et slags reklamestunt for nye Lambertseter senter.

Kom til å tenke på lakrismjeltblåvinge - den vakre sommerfuglen som fantes på Ostøya, Brønnøya og noen andre steder i Asker/Bærum. Nå er den antageligvis borte for godt - synd.
Om lakrismjeltblåvinge på sidene til Samarbeidsrådet for biologisk mangfold .

Lakrismjeltblåvinge er nå fredet og har fått sin egen handlingsplan for bevaring.
Håper å se den en sommer...

Labels: , ,